قوانین و مقررات شرکت در دوره های آموزشی آرکا

پژوهش آموز عزیز!

این متن به منظور آگاهی شما از قوانین و مقررات شرکت در دوره های آموزشی آرکا تنظیم گردیده و مطالعه ی کامل آن پیش از اقدام به ثبت نام الزامی می باشد:

1- روند حضور و غیاب به صورت الکترونیکی انجام شده و اگر هر کدام از پژوهش آموزان بیش از %30 از زمان کارگاه یا وبینار را حضور نداشته باشند، به منزله ی غیبت ایشان تلقی شده و مشمول دریافت گواهی نخواهند بود. این قانون برای تمام دوره های آموزشی و از جمله دوره “دیپلم پژوهشی آرکا” صادق می باشد. اگر هر کدام از پژوهش آموزان مجموعا بیش از 3 جلسه غیبت داشته باشند، ضمن امکان بهره بردن از ادامه ی دوره، مشمول دریافت گواهی دیپلم پژوهشی آرکا نخواهند بود.

2- در صورت انصراف از شرکت در دوره ی آموزشی تا 10 روز پیش از شروع دوره، 60 درصد مبلغ ثبت نام عودت داده خواهد شد. اگر پژوهش آموزان در طی برگزاری دوره ی پژوهشی از ادامه شرکت در دوره انصراف دهند، هیچ مبلغی به آنان عودت داده نخواهد شد.

3- شرکت در کارگاه “اخلاق در پژوهش” برای پژوهش آموزان دوره ی دیپلم پژوهشی آرکا الزامی بوده و مجاز به غیبت نمی باشند.

4- در تمامی دوره هایی که آزمون پایان دوره برگزار می شود، پژوهش آموزان می بایست حداقل 60درصد نمره ی کامل را دریافت نمایند؛ در غیر این صورت ملزم به شرکت مجدد در آزمون می باشند.

5- پژوهش آموزان باید به صورت فعال در ارائه ی تکالیف و حل کردن تمرین ها تا مهلت مقرر کوشا باشند؛ در غیر این صورت دپارتمان آموزش آرکا می تواند ایشان را مردود اعلام نماید.

 

با آرزوی موفقیت برای همه شما پژوهش آموزان عزیز